1. Goodbye 

2. 負けないで

3. THANKS

Goodbye/負けないで

HAKU 1st Maxi Single

 1

POCD−80341,000 yen

Pivot OnSTEREO

ヤフーオークションにて送料無料

1. Goodbye 

2. 負けないで

3. THANKS

POCD−80341,000 yen

Pivot OnSTEREO

Goodbye/負けないで

HAKU 1st Maxi Single

 1

ヤフーオークションにて送料無料